• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID oraz informacją zamieszczona na stronie MEN (link poniżej)

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-w-szkolach-przedluzona-do-3-stycznia-2021-r

informujemy, że do dnia 3 stycznia 2021 r. przedłużona zostaje nauka zdalna dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook