• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

1. Szkoła Podstawowa w Kawęczynie istniała jeszcze przed wojną

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie szkoły

2. Rok 1985- powstanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły w Kawęczynie

3. Styczeń 1995 r. oddanie do użytku budynku dydaktycznego

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie szkoły

4. Rok 1999 – powstanie Gimnazjum w Kawęczynie
5. Październik 2001 r.oddanie do użytku sali gimnastycznej

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie przecięcie wstęgi

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie szkoły

6. Wrzesień 2003r. połączenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zespół Szkół

7. Październik 2003 uzyskanie przez Gimnazjum tytułu “Szkoły z klasą”

mt_ignore: Archiwalne zdjęcie, szkołą z klasą

8. Grudzień 2003 r.Oddanie do użytku poddasza – pracownia komputerowa, biblioteka
9. 10 grudnia 2003 r. nadanie imienia Zespołowi i szkołom wchodzącym w skład Zespołu im.Marii Skłodowskiej-Curie w Kawęczynie

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook