• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

mgr Beata Pabisiak

Dzień tygodnia Godziny pracy
 Poniedziałek  13.00 - 14.30
 Wtorek  12.00 - 14.00
 Czwartek

 8.50 - 9.50

13.00 - 14.00

 Piątek  13.00 - 14.30
 

Zadania pedagoga szkolnego

Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych i zaradczych.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa,
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc,
 • gdy potrzebują pomocy i rady,
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzeń szkolnych dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci,
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami)

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook