• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

OGŁASZAMY NABÓR WNIOSKÓW

DO KOLEJNEJ EDYCJI PROGRAMU STYPENDIALNEGO

TOWARZYSTWA SAMORZĄDOWEGO

na rok szkolny 2022/2023

 

Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Termin składania wniosków upływa 16 września 2022 r. – liczy się data stempla pocztowego.

 

WNIOSEK_STYPENDIALNY_2022-2023

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

REGULAMIN PRACY KOMISJI STYPENDIALNEJ

 

 

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook