• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Z dniem 17 maja br. uczniowie klas IV - VIII szkoły podstawowej przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50/50)


W związku z powyższym w naszej szkole, w dniach 17, 18, 19, 20 maja ( tj. poniedziałek, wtorek , środa i czwartek) uczniowie klas IV, V, VI przychodzą do szkoły, realizują nauczanie w trybie stacjonarnym, a klasy VII i VIII w tych dniach pracują zdalnie.
W dniach 21, 24, 28 maja ( tj. piątek, poniedziałek, piątek) klasy VII i VIII przychodzą do szkoły, realizują nauczanie w trybie stacjonarnym, a klasy IV, V, VI w tym terminie pracują zdalnie.


W dniach 25, 26, 27 maja trwają egzaminu ósmoklasistów, dla wszystkich pozostałych uczniów są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.


Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, który ma objawy infekcji lub choroby zakaźnej, przebywa na kwarantannie oraz gdy domownicy przebywają w izolacji domowej, bądź mieli kontakt z osoba zakażoną.


1) Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja rąk przy wejściu do szkoły, częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W czasie przerw uczniowie korzystają z maseczek, na zajęciach, jeżeli chcą mogą również używać maseczek.


2) Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.


3) Plan lekcji pozostaje niezmienny.


4) Klasa III do 20 maja włącznie uczy się w izbie 104, od 25 maja przechodzi do izby 16.


5) Klasy IV - VIII realizują zajęcia stacjonarne w tzw. swoich izbach, klasy nie zmieniają izb, z wyjątkiem zajęć informatycznych i sportowych.


6) Uczniowie korzystają wyłącznie z wyznaczonych im szatni.


7) Uczniowie klas I - III proszeni są o wchodzenie do szkoły wejściem od strony boiska.


8) Uczniowie klas IV - VIII proszeni są o wchodzenie do szkoły wejściem głównym.
W dalszym ciągu ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum, dlatego tez bardzo prosimy rodziców o niewchodzenie do szkoły bez wyraźnego powodu, jeżeli taka sytuacja zaistnieje obowiązują maseczki, dezynfekcja rąk lub rękawiczki jednorazowe.


Bożena Tylak - dyrektor szkoły

1

2

Przekierowanie na stronÄ™ Facebook