Aktualności

witajSz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kawęczynie.

 

W dniu 1 września 2020r. , w związku z trwającą pandemią wirusa COVID – 19, klasy spotykają się indywidualnie ze swoimi wychowawcami, nie odbędzie się ogólne spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli.

 

Oddziały przedszkolne - dzieci w tym dniu przyjmowane są od godziny 8.00 .

Odział dzieci 3, 4 letnich w sali nr 002 - p. Grażyna Jesionek

Odział dzieci 5,6 letnich w sali nr 019 - p. Beata Pabisiak

 

O godzinie 9.00 rozpocznie się spotkanie wychowawców z uczniami w salach przypisanych danej klasie

Klasa II sala nr 14 – p. Hanna Nowak/Joanna Pawlak

Klasa III sala nr 16 – p. Hanna Nowak

Klasa IV sala nr 116 – p. Ilona Froncala

Klas V sala nr 114 – p. Aneta Górska

Klasa VI sala nr 4 – p. Mariusz Bednarek

Klasa VII sala nr 104 – p. Violetta Kończak

Klasa VIII sala nr 115 – p. Alina Bartosik

 

Oddziały przedszkolne oraz klasy II i III do szkoły wchodzą od strony zachodniej.

Klasy IV – VIII do szkoły wchodzą wejściem głównym.

 

Spotkanie uczniów klasy I z wychowawczynią p. Jadwigą Antczak odbędzie się na sali gimnastycznej. Tego dnia wyjątkowo uczniowie klasy I wchodzą wejściem głównym oraz dopuszcza się wejście dziecka z rodzicem na salę gimnastyczną. Rodzice zobowiązani są do osłonięcia ust i nosa oraz posiadania rękawiczek jednorazowych, zachowania dystansu od kolejnego rodzica i pracownika szkoły min. 1,5 m. Przyjmujemy zasadę jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi.

 

Rodzice dzieci z pozostałych klas zobowiązani są do pozostania w strefie przeznaczonej dla rodzica wydzielonej na holu i korytarzu przy wejściu zachodnim, osłonięcia ust i nosa oraz posiadania rękawiczek jednorazowych, zachowania dystansu od kolejnego rodzica i pracownika szkoły min. 1,5 m.

 
Uczniowie przychodzący do szkoły, nie gromadzą się, udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal.
Uczniowie, przy wejściu do szkoły, maja obowiązek dezynfekcji rąk.

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

 

  1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
  2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

Szanowni Państwo,

Ogłaszamy kolejną edycję programu stypendialnego. Towarzystwo Samorządowe przyznawało będzie stypendia dla najbardziej uzdolnionych uczniów, pochodzącej gospodarstw o niskich dochodach, która dla swojego rozwoju potrzebuje wsparcia finansowego.

Podstawowe kryteria regulaminowe:

  1. jesteś uczniem szkoły z terenu gminy Kawęczyn,
  2. jesteś osobą aktywną w szkole i poza nią, działasz w organizacjach pozarządowych, wolontariat, masz szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie itp.,
  3. posiadasz minimalną średnią ocen 4,7 (przy czym 4,65 zaokrągla się do 4,7)
  4. miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 800,00 zł netto

Zgodnie z decyzją Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019 r. wysokość kwoty do wyliczenia dochodu rocznego z gospodarstwa rolnego za 2018r. z 1 ha przeliczeniowego wynosił 2715 zł.

to możesz złożyć wniosek o przyznanie stypendium.

Stypendia otrzymają osoby, które uzyskają największa ilość punktów.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2020r. – liczy się data stempla pocztowego.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Nauczyciele i Wy – najważniejsi dzisiaj – Uczniowie!!!

Nadeszły upragnione wakacje, zasłużony czas odpoczynku po dziesięciu miesiącach wytężonej nauki, jakże innej niż w latach ubiegłych. W piątek 26 czerwca 2020r. kończymy bardzo szczególny roku szkolny 2019/2020. Inaczej niż zwykle żegnamy się ze szkolnymi murami.

 

Ze względu na czas pandemii wirusa COVID -19 w marcu 2020 r. zawiesiliśmy tradycyjne nauczanie, musieliśmy zmierzyć się z nową rzeczywistością, nauczyć się pracować zdalnie, co okazało się ogromnym wyzwaniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Dziś śmiało mogę stwierdzić - poradziliśmy sobie.

 

Wyniki klasyfikacji końcowej i końcoworocznej są satysfakcjonujące. W klasach młodszych 58 % uczniów opanowało program w stopniu rozszerzonym i wysokim. W klasach starszych uczniów ze średnią 4,75 i więcej jest 32,88 % i otrzymają Oni świadectwo z czerwonym paskiem. Poeta Emil Oesch pisał „Do sukcesu nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” Ci uczniowie wiedzą to doskonale.

 

Drodzy absolwenci dla Was ten dzień jest wyjątkowy. Dziś żegnacie na zawsze nie tylko mury szkolne, ale swoją wychowawczynię i nauczycieli, żegnacie się także na wzajem, od teraz każdy z Was pójdzie swoją drogą. Jestem pełna uznania dla Waszej wytężonej pracy, wytrwałości i zaangażowania w kształceniu na odległość. Życzę Wam byście zawsze osiągali cele, które sobie postawicie. Mam nadzieję, że lata spędzone w murach Szkoły Podstawowej w Kawęczynie zostaną w Waszej pamięci na zawsze.

 

Słowa podziękowania pragnę skierować również do wszystkich rodziców. Dziękuję za Waszą pracę i zaangażowanie, za cierpliwość i wyrozumiałość. Przez wiele tygodni wspomagaliście nas – nauczycieli w trudnym procesie nauczania na odległość. Byliście blisko swoich dzieci, motywowaliście je do pracy, wspieraliście ich naukę na odległość.

 

Gronu Pedagogicznemu dziękuję za pełne zaangażowanie, poświęcenie i profesjonalizm.   Zmierzyliście się, w tej niecodziennej trudnej sytuacji, z nowym wyzwaniem zawodowym, i jak zawsze, daliście radę.

 

Drodzy nauczyciele i uczniowie, szanowni rodzice życzę wszystkim odpoczynku od nauki. Jestem przekonana, że 2 miesiące wakacji pozwolą zregenerować siły i nabrać energii na nowy rok szkolny. Życzę słonecznych, radosnych a przede wszystkim – bezpiecznych wakacji.

 

Wierzę, że wszyscy spotkamy się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi.

Do zobaczenia

Bożena Tylak – dyrektor szkoły

skodowska275Godlo Polski oficjalne male Kawenczyn

Drukuj